Fundacja naukowe badania podwodne

Jesteśmy grupą pasjonatów, którym bliskie jest dobro ekosystemów wodnych. Wywodzimy się z różnych środowisk, w tym naukowych. Łączy nas chęć zachowania i poprawa stanu ekologicznego naszych rzek i jezior. Promujemy idee zrównoważonego rozwoju i społecznego monitoringu podwodnego, szczególnie w dziedzinie turystyki kwalifikowanej jaką jest płetwonurkowanie.

TAJEMNICE PODWODNEGO ŚWIATA

Nasi partnerzy:

Aktualności

Polecamy