Wydarzenia

III edycja Konferencji Naukowych Badań Podwodnych pt.: “Rola płetwonurków w ochronie ekosystemów wodnych”

III edycja Konferencji Naukowych Badań Podwodnych PT.: ,,rOLA PŁETWONURKÓW W OCHRONIE EKOSYSTEMÓW WODNYCH” W dniach 11-14 kwietnia 2024 r., w Kompleksie Wypoczynkowo-Szkoleniowym “Wiatraki”, nad jeziorem Maróz pod Olsztynkiem, odbyła się kolejna edycja Konferencji Naukowych Badań Podwodnych. Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja Naukowe Badania Podwodne we współpracy z Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W organizacji wydarzenia brały udział Naukowe Koło Badań Podwodnych “Hydronautic” UWM w Olsztynie, Sekcja Badań Podwodnych Koła Przyrodników UAM w Poznaniu oraz Koło Naukowe Archeologii Podwodnej “KNAP” UW w Warszawie. Patronatu honorowego wydarzeniu udzialił Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński. Patronatu wydarzeniu udzielili również Burmistrz Olsztynka Robert Waraksa, Zarząd Główny PTTK, Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie, Oddział PTTK w Augustowie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydarzenie objęte było patronatem medialnym czasopisma Divers24, TVP3 Olsztyn oraz Polskie Radio Olsztyn. Organizatorzy nawiązali współpracę z wieloma partnerami, wśród których można wymienić Santi, Ratio, OceanTech, Seacraft, Divesystem, Xdeep, Avatar, Wiśniowski, EMP-MED, Altum Academy, Lotom Dronem i OrchaTorch oraz centra nurkowe takie jak Atlantis Centrum Nurkowe, Alpha Team czy Baza Nurkowa Hel. Tematem przewodnim konferencji była „Rola płetwonurków w ochronie ekosystemów wodnych”. Wydarzenie zgromadziło 90 uczestników z całej Polski, w tym ponad 50 płetwonurków, którym bliska jest tematyka ochrony środowiska wodnego. Zaprezentowano 8 wykładów plenarnych, wśród których dominowała tematyka ochrony i zagrożeń ekosystemów wodnych oraz szeroko rozumianej antropopresji, jak również elementów związanych z odpowiednim wyszkoleniem płetwonurków. Dyskutowano również o zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu w badaniach podwodnych ekosystemów śródlądowych. Poruszane tematy obejmowały zarówno stan ekologiczny ekosystemów wodnych w Polsce, niebezpieczeństwa i archeologiczne tajemnice, jakie mogą skrywać jeziora i rzeki oraz najnowocześniejsze technologie, pomocne w badaniach i zachowaniu tego środowiska. W trakcie sesji kalejdoskopowej uczestnicy przedstawili 14 referatów, omawiających interdyscyplinarne wyniki swoich prac i zainteresowań badawczych. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w sesjach terenowych, sesji kalejdoskopowej oraz warsztatach. W czasie części terenowej można było zanurkować w jeziorze Maróz i podziwiać podwodną przyrodę. Podczas sesji terenowej ukończono również część praktyczną kursu PEK1, gdzie 24 płetwonurków różnych federacji zdobyło nowe uprawnienia. Organizatorzy konferencji umożliwili również pokazy i testowanie sprzętu nurkowego oferowanego przez partnerów wydarzenia. Obecnych było 12 wystawców, którzy zaprezentowali najnowocześniejszy sprzęt do nurkowania i badań podwodnych. Warsztaty oferowały możliwość zapoznania się z makrofitami oraz makrobezkręgowcami polskich wód, kolejne z nich oferowały komunikację i nawigację podwodną z wykorzystaniem masek pełnotwarzowych i skuterów DPV. Dodatkowym elementem tegorocznej Konferencji była możliwość doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy niezbędnej w nurkowaniu. Podczas napiętego harmonogramu nie zabrakło również czasu na rozmowy w kuluarach oraz wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji. fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP

III edycja Konferencji Naukowych Badań Podwodnych pt.: “Rola płetwonurków w ochronie ekosystemów wodnych” Read More »

Podsumowanie Seminarium pt. “Metody badań podwodnych stosowane w inwentaryzacji i monitoringu środowiska wodnego”

Seminarium Metody badań podwodnych stosowane w inwentaryzacji i monitoringu środowiska wodnego W dniach 24-25 marca 2024 r. odbyło się seminarium o tytule “Metody badań podwodnych stosowane w inwentaryzacji i monitoringu środowiska wodnego”. Seminarium zostało zorganizowane przez Naukowe Koło Badań Podwodnych “Hydronautic” z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Sekcją Badań Podwodnych Koła Przyrodników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kołem Naukowym Archeologii Podwodnej KNAP Uniwersytetu Warszawskiego, Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej UWM w Olsztynie, Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii, UWM w Olsztynie oraz Fundacją Naukowe Badania Podwodne. Głównym celem wydarzenia było dzielenie się doświadczeniami związanymi z badaniami zbiorników wodnych oraz monitorowaniem środowiska wodnego przy użyciu nurkowania. Część teoretyczna odbywała się w salach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie uczestnicy prezentowali swoją wiedzę na temat metod badawczych stosowanych w inwentaryzacji i monitoringu środowiska wodnego. Dodatkowym elementem było praktyczne zapoznanie się ze sprzętem używanym do prowadzenia badań podwodnych, co miało miejsce podczas części podczas zajęć płetwonurkowych na basenie. Seminarium stanowiło doskonałą okazję do nauki oraz doskonalenia się w tej dziedzinie, a współpraca między uczestnikami pozwoliła na eksplorację nowych metod prowadzenia badań. fot. NKBP Hydronautic fot. NKBP Hydronautic fot. NKBP Hydronautic fot. NKBP Hydronautic fot. NKBP Hydronautic fot. NKBP Hydronautic fot. NKAP KNAP fot. NKAP KNAP fot. NKAP KNAP fot. NKBP Hydronautic fot. NKBP Hydronautic

Podsumowanie Seminarium pt. “Metody badań podwodnych stosowane w inwentaryzacji i monitoringu środowiska wodnego” Read More »

VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych

VI Ogólnopolskie Seminarium naukowych badań podwodnych W dniach 1-3 grudnia 2023 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Sienkiewiczówka” nad jeziorem Hańcza odbyło się VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych. Tegoroczne seminarium nosiło tytuł „Ekosystemy jeziorne oczami płetwonurka”. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Naukowe Badania Podwodne przy współpracy naukowej z Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Naukowym Kołem Badań Podwodnych „Hydronautic” UWM w Olsztynie. Patronatu udzieliły dwa oddziały PTTK: Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie oraz Oddział PTTK w Augustowie. Patronatu medialnego udzieliło czasopismo Divers24, ponadto partnerami wydarzenia były czołowe marki związane ze światem płetwonurków. Wśród nich można wymienić Santi, Xdeep, Seacraft oraz OceanTech. Do grona partnerów dołączyło również Centrum Nurkowe Atlantis oraz firmy EMP-MED i Wiśniowski. Wydarzenie zgromadziło ok. 40 uczestników oraz kilku gości związanych z gospodarowaniem i ochroną jeziora Hańcza. Podczas sesji wykładowej poruszane były tematy dotyczące kompetencji Państwowej Straży Rybackiej w zakresie łowiectwa podwodnego, ichtio- i astakofauny Rezerwatu Hańcza, krajobrazu pojeziernego Suwalskiego Parku Krajobrazowego, gatunków rodzimych i inwazyjnych raków w Polsce oraz zasad postępowania z nowoodkrytymi dłubankami w zbiornikach wodnych. Oprócz tego poruszono problem zmian klimatycznych występujących w jeziorach i sposobu oceny wartości estetyczno-widokowej krajobrazów podwodnych. Członkowie Naukowego Koła Badań Podwodnych „Hydronautic” mieli okazję wygłosić prelekcje dotyczące znaczenia ekipy powierzchniowej w trakcie badań podwodnych oraz szansy na rozwój jaką daje uczestnictwo w kole naukowym z różnych perspektyw. Nie zabrakło również sesji terenowej, w czasie której uczestnicy wydarzenia mogli zanurkować w wyjątkowej zimowej scenerii jeziora Hańcza. Po odbytych nurkowaniach nie zabrakło czasu na wspólną integrację i rozmowy w kuluarach. fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP fot. FNBP

VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych Read More »

II edycja Konferencji Naukowych Badań Podwodnych PT.: “PŁETWONUREK W KRAJOBRAZACH PODWODNYCH -DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA I NOWE WYZWANIA”

II edycja Konferencji Naukowych Badań Podwodnych PT.: “PŁETWONUREK W KRAJOBRAZACH PODWODNYCH -DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA I NOWE WYZWANIA” W dniach 13-16 kwietnia 2023 r., w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowych ZHP Perkoz, nad jeziorem Plusznym pod Olsztynkiem, odbyła się II edycja Konferencji Naukowych Badań Podwodnych. Głównymi organizatorami wydarzenia była Fundacja Naukowe Badania Podwodne we współpracy z Podkomisją Naukową KDP ZG PTTK, Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Zakładem Hydrobiologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W organizacji wydarzenia brały udział Naukowe Koło Badań Podwodnych „Hydronautic” UWM w Olsztynie oraz Sekcja Badań Podwodnych Koła Przyrodników UAM w Poznaniu. Głównymi Patronami wydarzenia byli: Zarząd Główny PTTK, Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie, Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP oraz Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK.  Wydarzenie objęte było patronatem medialnym m.in. czasopisma Divers24 oraz Polskiego Radia Olsztyn. Organizatorzy nawiązali współpracę z kilkunastoma partnerami, wśród których można wymienić producentów sprzętu nurkowego takich jak Santi, Ratio, OceanTech, Seacraft, Divesystem, Xdeep czy OrchaTorch, centrami nurkowymi, organizacjami popularnonaukowymi oraz instytucjami związanymi z ochroną przyrody, takimi jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Tematem przewodnim konferencji był „Płetwonurek w krajobrazach podwodnych – dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania”, które postawiła sobie grupa płetwonurków–ekologów z całej Polski, w nadchodzących latach. Wydarzenie zgromadziło ponad 85 uczestników z całej Polski oraz zza granicy. Uczestnicy mieli okazję posłuchać o pracach ośrodków naukowych związanych z ochroną zbiorników. Poruszane tematy obejmowały zarówno stan ekologiczny ekosystemów wodnych w Polsce, tajemnice jakie mogą skrywać polskie jeziora oraz najnowocześniejsze technologie, pomocne w badaniach i zachowaniu tego środowiska. Wśród prezentowanych tematów znalazły się: Historia Jeziora Pluszne; Zabytki archeologiczne w wodach śródlądowych Polski. Vademecum; Polski Komitet Nurkowania Naukowego – cele i zadania; Podwodne szlaki turystyczne – problemy i wyzwania; Zagadkowe kule jeziorne jako nośniki bezkręgowców i mikroplastiku; Jak nurkowie mogą zapobiegać ekspansji gatunków inwazyjnych; Wpływ turystyki na chronione ekosystemy wodne – studium przypadku jeziora Turkusowe; Niedoszacowane zagrożenia środowiska wodnego pochodzenia antropogenicznego; Rola płetwonurków podczas tworzenia planów ochrony rezerwatów; Geobeton jako materiał do zabezpieczenia obiektów (wraków?) pod wodą – badania i realizacja; Wykorzystanie zaawansowanych technik nawigacji w inwentaryzacjach podwodnych; Znaczenie bezprzewodowej łączności podwodnej w monitoringu ekosystemów jeziornych; Dobór, użytkowanie i konserwacja skafandrów nurkowych.  Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w sesjach terenowych, posterowych oraz warsztatach. W czasie części terenowej można było zanurkować w jeziorze Plusznym i podziwiać podwodną przyrodę. W trakcie sesji posterowej uczestnicy przedstawili wyniki swoich prac badawczych. Warsztaty oferowały natomiast możliwość zapoznania się z makrofitami oraz makrobezkręgowcami polskich jezior. Dodatkowym elementem tej części była możliwość doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy niezbędnej w nurkowaniu. Organizatorzy konferencji umożliwili również pokazy i testowanie sprzętu nurkowego oferowanego przez partnerów wydarzenia. Podczas napiętego harmonogramu nie zabrakło również czasu na rozmowy w kuluarach oraz wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji. fot. Anna Wiśniowska

II edycja Konferencji Naukowych Badań Podwodnych PT.: “PŁETWONUREK W KRAJOBRAZACH PODWODNYCH -DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA I NOWE WYZWANIA” Read More »

V Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych pt: “Płetwonurek w krajobrazach podwodnych”

V Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych pt.: “Płetwonurek w krajobrazach podwodnych” W dniach 9-11 grudnia 2022 r. odbyło się V Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych pt. “Płetwonurek w krajobrazach podwodnych”, zorganizowanym przy współpracy z Naukowym Kołem Badań Podwodnych “Hydronautic”. Mamy nadzieję, że Seminarium było dla wszystkich okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z ochroną zbiorników wodnych. Dziękujemy, że udało nam się spotkać w tak licznym gronie. Jest to dla nas motywacja do dalszych działań na rzecz edukacji i ochrony naszych wód. W trakcie trwania Seminarium odbyły się także sesje terenowe, w podczas których uczestnicy spotkania mieli okazję obserwować skutki presji turystycznej na zbiornik. Wszyscy możemy być zaniepokojeni zmianami, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat w jeziorze Hańcza. Naszym wspólnym celem powinno być dbanie o ten unikatowy zbiornik.   fot. Agnieszka Parol

V Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych pt: “Płetwonurek w krajobrazach podwodnych” Read More »

IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych

IV Ogólnopolskie seminarium naukowych badań podwodnych Jedna z naszych czołowych inicjatyw to organizacja corocznych Ogólnopolskich Seminarium Naukowych Badań Podwodnych. Ostatnia, czwarta edycja, została poświęcona perspektywom rozwoju płetwonurka ekologa w Polsce. Wydarzenie odbyło się w dniach 25-27 marca 2022 roku, w Kulce, pod patronatem Komisji Działalności Podwodnej. Ponad sześćdziesięciu uczestników miało możliwość wysłuchania prelekcji dotyczących środowiska naturalnego m.in. eutrofizacji, ichtiofauny, gatunków inwazyjnych, badań podwodnych jezior. Zostały również poruszone tematy zdrowotne, jak występowanie grzybów chorobotwórczych na skafandrach nurkowych lub problemu hipotermii w nurkowaniu. Dzięki tak dużemu zainteresowaniu, wszyscy uczestnicy, poza pakietami startowymi, mieli możliwość odebrania dodatkowych materiałów konferencyjnych ufundowanych przez 12 sponsorów, o łącznej wartości ponad 10 tyś. złotych. fot. Anna Wiśniowska

IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych Read More »