III edycja Konferencji Naukowych Badań Podwodnych PT.: ,,rOLA PŁETWONURKÓW W OCHRONIE EKOSYSTEMÓW WODNYCH”

W dniach 11-14 kwietnia 2024 r., w Kompleksie Wypoczynkowo-Szkoleniowym “Wiatraki”, nad jeziorem Maróz pod Olsztynkiem, odbyła się kolejna edycja Konferencji Naukowych Badań Podwodnych. Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja Naukowe Badania Podwodne we współpracy z Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W organizacji wydarzenia brały udział Naukowe Koło Badań Podwodnych “Hydronautic” UWM w Olsztynie, Sekcja Badań Podwodnych Koła Przyrodników UAM w Poznaniu oraz Koło Naukowe Archeologii Podwodnej “KNAP” UW w Warszawie. Patronatu honorowego wydarzeniu udzialił Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński. Patronatu wydarzeniu udzielili również Burmistrz Olsztynka Robert Waraksa, Zarząd Główny PTTK, Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie, Oddział PTTK w Augustowie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Wydarzenie objęte było patronatem medialnym czasopisma Divers24, TVP3 Olsztyn oraz Polskie Radio Olsztyn. Organizatorzy nawiązali współpracę z wieloma partnerami, wśród których można wymienić Santi, Ratio, OceanTech, Seacraft, Divesystem, Xdeep, Avatar, Wiśniowski, EMP-MED, Altum Academy, Lotom Dronem i OrchaTorch oraz centra nurkowe takie jak Atlantis Centrum Nurkowe, Alpha Team czy Baza Nurkowa Hel.

Tematem przewodnim konferencji była „Rola płetwonurków w ochronie ekosystemów wodnych”. Wydarzenie zgromadziło 90 uczestników z całej Polski, w tym ponad 50 płetwonurków, którym bliska jest tematyka ochrony środowiska wodnego.

Zaprezentowano 8 wykładów plenarnych, wśród których dominowała tematyka ochrony i zagrożeń ekosystemów wodnych oraz szeroko rozumianej antropopresji, jak również elementów związanych z odpowiednim wyszkoleniem płetwonurków. Dyskutowano również o zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu w badaniach podwodnych ekosystemów śródlądowych. Poruszane tematy obejmowały zarówno stan ekologiczny ekosystemów wodnych w Polsce, niebezpieczeństwa i archeologiczne tajemnice, jakie mogą skrywać jeziora i rzeki oraz najnowocześniejsze technologie, pomocne w badaniach i zachowaniu tego środowiska. W trakcie sesji kalejdoskopowej uczestnicy przedstawili 14 referatów, omawiających interdyscyplinarne wyniki swoich prac i zainteresowań badawczych.

Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w sesjach terenowych, sesji kalejdoskopowej oraz warsztatach. W czasie części terenowej można było zanurkować w jeziorze Maróz i podziwiać podwodną przyrodę. Podczas sesji terenowej ukończono również część praktyczną kursu PEK1, gdzie 24 płetwonurków różnych federacji zdobyło nowe uprawnienia. Organizatorzy konferencji umożliwili również pokazy i testowanie sprzętu nurkowego oferowanego przez partnerów wydarzenia. Obecnych było 12 wystawców, którzy zaprezentowali najnowocześniejszy sprzęt do nurkowania i badań podwodnych. Warsztaty oferowały możliwość zapoznania się z makrofitami oraz makrobezkręgowcami polskich wód, kolejne z nich oferowały komunikację i nawigację podwodną z wykorzystaniem masek pełnotwarzowych i skuterów DPV. Dodatkowym elementem tegorocznej Konferencji była możliwość doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy niezbędnej w nurkowaniu. Podczas napiętego harmonogramu nie zabrakło również czasu na rozmowy w kuluarach oraz wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji.