Konkurs o nagrodę im. Davorica Kerekovića

Nasz Partner, Chorwacko-Polska Sieć Naukowa organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską, w których wykorzystano narzędzia GIS lub zaproponowano rozwiązanie prawne w zakresie wykorzystania danych przestrzennych.

Do Konkursu może zostać zgłoszona praca obroniona w przeciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia Konkursu. Nagrodę może otrzymać autor pracy złożonej i obronionej w jednostce naukowej będącej członkiem wspierającym.

Konkurs zostanie zamknięty 31 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora.