Nawiązaliśmy współpracę z Chorwacko-Polską siecią naukową

W dniu 26 września 2023 roku Fundacja Naukowe Badania Podwodne została przyjęta w poczet członków wspierających Chorwacko-Polską Sieć Naukową. Współpraca obejmować będzie aktywne uczestnictwo w koordynowaniu projektów badawczych oraz inicjatywach naukowych, ze szczególnym naciskiem na badania podwodne i płetwonurkowanie.

Wierzymy, że nasza współpraca będzie owocna i jesteśmy gotowi podjąć nowe wyzwania. Dziękujemy za zaufanie i patrzymy z nadzieją w przyszłość, w której chcielibyśmy wspólnie wyznaczać nowe ścieżki nauki, ze szczególnym naciskiem na eksplorację świata podwodnego.