Rekomendacja z Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Nasza fundacja bierze udział w badaniach podwodnych jeziora Hańcza. Polegają one na inwentaryzacji brzegów i dna jeziora do izobaty 40 m. Otrzymane wyniki zostaną udostępnione pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Dyrekcji Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Gospodarstwu Rybackiemu PZW w Suwałkach.  

Na ich podstawie zostanie stworzona mapa najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo miejsc jeziora, z uwzględnieniem elementów pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Na tej podstawie będzie możliwa dokładniejsza analiza obciążenia turystycznego i skala penetracji rezerwatu przez turystów. W badaniach podwodnych wykorzystywany jest zaawansowany sprzęt do nawigacji podwodnej, pozycjonowania i szybkiego poruszania się pod wodą. 

Nasze działania zyskały rekomendację Dyrekcji Suwalskiego Parku Krajobrazowego do dofinansowania.