Seminarium Metody badań podwodnych stosowane w inwentaryzacji i monitoringu środowiska wodnego

W dniach 24-25 marca 2024 r. odbyło się seminarium o tytule “Metody badań podwodnych stosowane w inwentaryzacji i monitoringu środowiska wodnego”. Seminarium zostało zorganizowane przez Naukowe Koło Badań Podwodnych “Hydronautic” z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Sekcją Badań Podwodnych Koła Przyrodników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kołem Naukowym Archeologii Podwodnej KNAP Uniwersytetu Warszawskiego, Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej UWM w Olsztynie, Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii, UWM w Olsztynie oraz Fundacją Naukowe Badania Podwodne.

Głównym celem wydarzenia było dzielenie się doświadczeniami związanymi z badaniami zbiorników wodnych oraz monitorowaniem środowiska wodnego przy użyciu nurkowania. Część teoretyczna odbywała się w salach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie uczestnicy prezentowali swoją wiedzę na temat metod badawczych stosowanych w inwentaryzacji i monitoringu środowiska wodnego. Dodatkowym elementem było praktyczne zapoznanie się ze sprzętem używanym do prowadzenia badań podwodnych, co miało miejsce podczas części podczas zajęć płetwonurkowych na basenie.

Seminarium stanowiło doskonałą okazję do nauki oraz doskonalenia się w tej dziedzinie, a współpraca między uczestnikami pozwoliła na eksplorację nowych metod prowadzenia badań.