Czyste wody - naszym dobrem

W październiku, na zaproszenie stowarzyszenia Reduta Orneta, mieliśmy okazję uczestniczyć w akcji sprzątania jeziora Mieczowego w Ornecie. W ramach kolejnej części projektu “Czyste wody- naszym dobrem”, stowarzyszenie zorganizowało sprzątanie linii brzegowej jeziora połączone ze spotkaniem edukacyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.

Spotkanie rozpoczęły wykłądy skupiające się na edukacji ekologicznej uczniów szkoły średniej. Następnie uczestnicy wraz z płetwonurkami usunęli śmieci z brzegu jeziora oraz z jego głębin.

Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie zadbać o nasze środowisko!

fot. Patrycja Szybowska