Kryteria kwalifikacji Wolontariuszy na wyjazdy koordynowane przez FNBP

Zachęcamy wszystkich chętnych do aktywnego wspierania i rozwoju naukowych badań podwodnych! Aby zostać Wolontariuszem podczas wyjazdów organizowanych lub koordynowanych przez Fundację Naukowe Badania Podwodne, należy spełnić przedstawione poniżej kryteria.

Dotyczy głównie lokalizacji trudno dostępnych (np. rejony wysokogórskie) oraz objętych różnymi formami ochrony przyrody.  Pierwszeństwo uczestnictwa w wyjazdach mają osoby legitymujące się:

  1. Ważnym certyfikatem nurkowania, np. CMAS, PADI, SSI, NAUI lub innej federacji.
  2. Specjalistycznym kursem nurkowania PEK/MEK i doświadczeniem w tego typu nurkowaniach.
  3. Uczestnictwem w przynajmniej 2 wyjazdach współorganizowanych przez FNBP.
  4. Tworzeniem/współtworzeniem dokumentacji zebranych wyników terenowych (min.1 opis).
  5. Badaniami lekarskimi lub oświadczeniem potwierdzającym brak przeciwwskazań do nurkowania (podpisane przed wyjazdem).
  6. Dobrą kondycją fizyczną.

Dodatkowo, wyrażą zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przekażą materiały foto/video (w dowolnych, promocyjnych i dydaktycznych celach, bez podpisu autora na tych materiałach) FNBP (oświadczenie podpisane przed wyjazdem).

Ponadto, każdy z uczestników wyjazdów powinien: 

  1. Wykazywać się zdolnością do pracy w zespole oraz współpracą z innymi
  2. Znać protokoły bezpieczeństwa oraz procedury udzielania pierwszej pomocy 
  3. Dysponować sprzętem nurkowym spełniającym wymogi i standardy bezpieczeństwa w płetwonurkowaniu 
  4. Akceptować warunki i regulamin nurkowań koordynowanych przez FNBP

Ostateczny dobór uczestników wyjazdu dokonywany będzie po uwzględnieniu w/w kryteriów oraz indywidualnych osiągnięć i aspiracji kandydatów, przez komisję rekrutacyjną FNBP.  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

kalendarium wyjazdów na rok 2024

Miejsce Zbiornik Termin
Rezerwat Przyrody Jasne
Jezioro Jasne
1.06.2024
Rezerwat Przyrody Jasne
Jezioro Jasne
15.06.2024
Błaskowizna / Gawrych Ruda
jezioro Hańcza
21-23.06.2024
Błaskowizna / Gawrych Ruda
jezioro Hańcza
28-30.06.2024
Błaskowizna / Gawrych Ruda
jezioro Hańcza / Wigierski Park Narodowy
12-14.07.2024
Błaskowizna / Gawrych Ruda
jezioro Hańcza / Wigierski Park Narodowy
19-21.07.2024
Ustka (Eko Spływ rzeką Słupią)
rzeka Słupia
15.09.2024
Tatrzański Park Narodowy *
Morskie Oko
19-23.09.2024

*Dodatkowym kryterium jest udział w minimum dwóch wyjazdach organizowanych lub koordynowanych przez FNBP w ciągu bieżącego roku kalendarzowego.

Nasi partnerzy: