Fundacja Naukowe Badania Podwodne nawiązała współpracę z Chorągwią Warmińsko-Mazurską ZHP

W ramach porozumienia, Fundacja Naukowe Badania Podwodne i Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP będą prowadzić wspólne akcje edukacyjne, organizować szkolenia oraz warsztaty dla harcerzy i innych zainteresowanych. W ramach tych działań, młodzież będzie miała okazję poznać tajniki podwodnego świata oraz dowiedzieć się, jak dbać o środowisko wodne.

Współpraca ta pozwoli na zwiększenie świadomości młodzieży na temat ochrony środowiska wodnego oraz na przekazanie jej wiedzy na temat podwodnych ekosystemów. Dzięki temu, młodzi ludzie będą mogli lepiej zrozumieć, jak ważne jest dbanie o nasze wody oraz jakie zagrożenia czyhają na podwodne ekosystemy.

CWM ZHP